دعوت به همکاری

مجموعه نوبافت شادیلون

فرم دعوت به همکاری

فرم استخدام

"(ضروری)" indicates required fields

نام و نام خانوادگی(ضروری)
ایمیل(ضروری)
در چه ساعتی از روز قادر به پاسخ گویی هستید
آدرس(ضروری)

شغل مد نظر

سمت شغلی مورد نظرخود را انتخاب کنید.
جایگاه شغلی مد نظرتون خود را انتخاب کنید.

سوابق شغلی

سوابق شغلی خود را با ما در میان بگذارید.
سوابق شغلی(ضروری)
نام شرکت
سمت
تاریخ
شماره تماس
 
لطفا این اطلاعات در رابطه سوابق خود را در اختب=یار ما قرار دهید.

اطلاعات بیشتر

چنانچه فکر میکیند مورد قابل ذکری وجود دارد با ما در میان بگذارید.
متن خود را وارد کنید
Accepted file types: pdfdocxdoc, Max. file size: 50 MB.
با ما در ارتباط باشید