ماه: بهمن 1401

مجموعه نوبافت شادیلون صادر کننده نمونه ملی سال 1401

علی رغم شرایط خشکسالی و آفت کرم غوزه در برخی استان‌ها، تولید از وضعیت مناسبی برخوردار است. براساس آمار ظرفیت اسمی صنایع نساجی ۴۷۰ هزار تن پنبه است، در حالی که طی سال‌های اخیر نیاز صنعت ۱۵۰ هزارتن پنبه بوده است.
ادامه مطلب
با ما در ارتباط باشید